Home - dr Karolina Dudek
publikacje, doświadczenie zawodowe
środowisko pracy, strategia, biura, praca, PIŚP, Karolina Dudek, zarządzanie, wiedza
21
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21,qode-listing-1.0.8,qode-social-login-1.0.1,qode-music-1.0.3,qode-news-1.0.5,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-196

Slide cv socjologia organizacji antropologia kultury

Biogram biznesowy

Wykorzystuje interdyscyplinarne podejście do wspomagania procesów planowania, projektowania i organizowania przestrzeni organizacji. Obecnie pracuje jako Asscociate Director w Colliers Define. Wcześniej pracowała w Forbis Group i BNP Paribas Real Estate, przez kilka lat działała jako niezależny konsultant i koordynowała realizację dużych grantów badawczych i kulturalnych. Jest prezesem Polskiego Instytutu Środowiska Pracy.

Biogram naukowy

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje jako adiunkta na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego. Wcześniej pracowała jako adiunkta w Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Zarządzania, gdzie prowadziła badania w zespole zajmującym się przechwytywaniem i tworzeniem wartości oraz nowych modeli biznesowych w branży meblarskiej (grant NCN). W latach 2013-2015 realizowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN projekt Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium). Brała także udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (m.in. Oddolne tworzenie kultury (2013-2016), Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa (2013-2015) i w Instytucie Socjologii UW. Współautorka filmu antropologicznego Żeby to było ciekawe… (2009) zrealizowanego jako projekt badawczy (grant MNiSW). Tłumaczy teksty z języka angielskiego (m.in. Paula Rabinowa i Jamesa Clifforda). Od 2012 roku jest związana z redakcją “Stanu Rzeczy”, od 2016 roku jest zastępcą redaktora naczelnego. Współredaktorka tomów Nowe kłopoty z kulturą (2016) i Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna (2015) oraz numeru tematycznego “Stanu Rzeczy” poświęconego związkom nauki i sztuki (2013). Autorka książek „Koniec ery calvadosu” (2019) oraz „Sieci wiedzy. Teoria zarządzania między nauką a praktyką” (2018) oraz kilkudziesięciu artykułów, współautorka książki „Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie” (2018, wspólnie ze Sławomirem Sikorą).

Publikacje

Książki

2018, Sieci wiedzy. Teoria zarządzania między nauką a praktyką, Universitas, Kraków.

2018, (ze Sławomirem Sikorą), Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie, WN Katedra, Gdańsk.

Redakcja

2016 Nowe kłopoty z kulturą, redakcja naukowa wspólnie ze Sławomirem Sikorą, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa.

2015 Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna, Redakcja naukowa: dr Piotr Cichocki, dr Karolina J. Dudek, dr Tomasz Rakowski, dr hab. Sławomir Sikora, dr Katarzyna Waszczyńska, prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz, mgr Magdalena Zatorska; Redaktor prowadzący: dr Karolina J. Dudek; Redakcja językowa: Dagmara Dudek, Karolina J. Dudek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa.

2015 Images of Cultural Diversity and Heritage, wspólnie ze Sławomirem Sikorą, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa.

2013 (wspólnie z Michałem Łuczewskim), redakcja numeru czasopisma „Stan Rzeczy” 1(4).

 

Rozdziały w monografiach

2017 Working-Life Stories, [w:] The Routledge International Handbook on Narrative and Life History., eds. Ivor Goodson. Ari Antikainen, Pat Sikes & Molly Andrews, Routledge, Oxon, New York, s. 225-236.

2016 Aktywności miejskie, (wspólnie ze Sławomirem Sikorą), [w:] Nowe kłopoty z kulturą, red. K. Dudek, S. Sikora, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa.

2016 Antropologiczne badanie kultury. Prolegomena, (wspólnie ze Sławomirem Sikorą), [w:] Nowe kłopoty z kulturą, red. K. Dudek, S. Sikora, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa.

2015 Laboratorium wyobraźni. Fotografia w projekcie badawczym Wesela 21, [w:] Ludzie w świecie przedmiotów, przedmioty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy, red. A. Rybus, M. Kornobis, Warszawa, s. 89-110.

2015 Fotografia ślubna. Moc obrazu, [w:] Wesela 21, red. M. Zych, D. Majkowska-Szajer, Kraków, s. 271-282.

2015 Technologie wizualne w procesach tworzenia wiedzy, [w:] Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w ponowoczesnym społeczeństwie, red. Ł. Rogowski, s. 69–78.

2014 Wykorzystanie metod narracyjnych w badaniach nad organizowaniem, [w:] Pomiędzy i wewnątrz: Instytucje, organizacje i ich działania, red. M. Pawlak, Ł. Srokowski, IPSiR UW, Warszawa, s. 231–248.

2013 Narratives on the Choice of Studies as Cultural Stories: On the Example of Interviews with the Alumni of the Warsaw School of Economics, [w:] Autobiography-Biography-Narration. Research Practice for Biographical Perspectives, red. M. Kafar, M. Modrzejewska-Świgulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 127-142.

2011 Media, Rituals and Image of the Modern Wedding, [w:] Ritual: New Approaches and Practice Today, red. R.W. Hood, Jr., D. Motak, Aureus, Kraków, s. 101–112.

2010 Globalny kontekst lokalności – filmy weselne, [w:] Różne kultury, różne globalizacje, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński , Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 109–132.

2009 Zarządzanie przestrzenią, czyli pożytki z antropologii, [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Biblioteka Telgte, Poznań, s. 157–185.

2009 Przestrzeń biura jako narzędzie komunikacji, [w:] Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, red. A. Obrębska, Primum Verbum, Łódź, s. 213–218.

 

Publikacje w czasopismach punktowanych

2016 Wytwarzanie dziedzictwa. Z Barbarą Kirshenblatt-Gimblett rozmawiają Karolina J. Dudek i Sławomir Sikora, Muzealnictwo 2016 (57), DOI: 10.5604/04641086.1199261: http://muzealnictworocznik.com/abstracted.php?level=5&ICID=1199261.

2014 Kolorowa rewolta. O wystawie „Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace love i PRL” w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, „Stan Rzeczy”, 2(7), s. 295–302.

2013 Refleksyjne ciała. Popkulturowe narracje o pięknie, „Kultura Popularna”, 4(34), s. 100-109.

2013 Współczesne wesela oczami fotografów i wideofilmowców. Figury myślenia i kategorie estetyczne, „LUD”, XCVII, s. 245–266.

2013 (wspólnie z Michałem Łuczewskim), Bez tytułu. Druk na papierze, 17 x 23, , „Stan Rzeczy”, 1(4)/2013, s. 8–9.

2013 Muzeum etnograficzne: między nauką a sztuką. O trybach legitymizacji w procesie kulturowego wytwarzania obiektów i kryzysie muzeów, „Stan Rzeczy”, 1(4), s. 87–105.

2012 Prezentacje PowerPoint. O kulturowej naturze technologii, „Kultura – Historia – Globalizacja”, 12, s. 35–45.

2012 Powerpointowanie. Nowe konwencje tworzenia graficznych reprezentacji wiedzy, „Kultura i Edukacja”, nr 1, s. 83–106.

2009 Filmy weselne. Nowe media a zmiany w rytuale, „Kultura i Społeczeństwo”, 4, s. 117–130.

2008 Przeznaczenie mnie niosło… z Andrzejem Dybczakiem o Gugarze rozmawiają Karolina Dudek i Sławomir Sikora, „Kwartalnik Filmowy”, 64, s. 199–206.

 

Publikacje w czasopismach niepunktowanych

2017 Pracowite ekrany i kolektywy wiedzy, “BIURO – Organ Prasowy BWA Wrocław”, nr 14-15, s. 32–36.

2012 Dotknąć i poczuć to zrozumieć, z Liesbet Ruben rozmawia Karolina Dudek, „Muzealnictwo”, 53, s. 144–149.

2012 W poszukiwaniu innej drogi, z Rossellą Ragazzi rozmawia Karolina Dudek, „Muzealnictwo”, 53, s. 109–113.

2012 Zamieszkać przestrzeń. Domów żywoty wybrane, „Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, 2, red. Jacek Bardan, Kolbuszowa, s. 221–229.

2011 W czym tkwi “rzecz”? Antyesencjalizm, doświadczenie i etnograficzne media, „Etnografia Nowa”, 3, s. 93–103.

2009 Widać, kto wesoło zamieszkuje świat. Z Weroniką Łodzińską i Andrzejem Kramarzem rozmawiają

Karolina Dudek i Sławomir Sikora, „Barbarzyńca”, 3-4 (16-17), s. 3-24; „Rocznik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”, Wspólnota poszukujących, t. XVI (2010), s. 273– 304.

2008 Network – praca w epoce informacji, „Op.Cit. Kwartalnik Kulturalno-Społeczny”, 39 (2/2008), s. 16–19.

 

Materiały konferencyjne

2014 Workspace Stories. An Anthropology of Modern Offices, [w:] Architecture and Writing. ARCHTHEO’14 / Theory and Architecture Conference Proceedings, DAKAM Publishing, Istanbul, s. 357–362.

 

Publicystyka i popularyzacja: wybrane

2013-2016 redakcja strony internetowej, na której publikowane są materiały z projektu badawczego „Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze”, http://kulturaoddolna.pl.

2016 Research-based design. Przebadać biuro, IN Magazyn.

2016 (wspólnie ze Sławomirem Sikorą) Kicia Kocia. Instytucja życia codziennego albo wytwarzanie lokalności, http://kulturaoddolna.pl/kicia-kocia.

2016 (wspólnie ze Sławomirem Sikorą) Sezonowe formy życia na placu Szembeka. Przestrzeń publiczna i lokalność, http://kulturaoddolna.pl/przestrzen-publiczna-i-lokalnosc.

2016 (wspólnie ze Sławomirem Sikorą) Czas, historia i pamięć. Murale, performans i topografia symboliczna, http://kulturaoddolna.pl/czas-historia-i-pamiec.

2016 (wspólnie ze Sławomirem Sikorą) Wytwarzanie historii i pamięci o Kibucu Grochów, http://kulturaoddolna.pl/wytwarzanie-historii-i-pamieci-o-kibucu-grochow.

2015 (wspólnie ze Sławomirem Sikorą) Miasto kroków. Spacer miejski jako narzędzie w działaniach oddolnych i instytucjonalnych, http://kulturaoddolna.pl/miasto-krokow-spacer-miejski.

2015 O oddolności instytucji i wspólnym działaniu, Z Tomaszem Rakowskim o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek, http://kulturaoddolna.pl/o-dzialaniu.

2014 Etnografia, kultura i antropologia przestrzeni bliskich. Ze Sławomirem Sikorą o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek, http://kulturaoddolna.pl/etnografia-kultura-i-antropologiaprzestrzeni-bliskich.

2014 Kultura, jedzenie i historia lokalna. Z Magdaleną Zatorską o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek, blog projektu „Oddolne tworzenie kultury”, http://kulturaoddolna.pl/kulturajedzenie-i-historia-lokalna.

2014 Kultura lokalnie. O działaniu u siebie Z Katarzyną Waszczyńską, Małgorzatą Kowalską i Ewą Nizińską o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek, blog projektu „Oddolne tworzenie kultury”, http://kulturaoddolna.pl/kultura-lokalnie-o-dzialaniu-u-siebie.

2014 Oddolność i rzeczy. Z Piotrem Cichockim o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek, blog projektu „Oddolne tworzenie kultury”, http://kulturaoddolna.pl/oddolnosc-i-rzeczy.

2014 Kultura lokalnie. Co robi badacz w terenie? Z Katarzyną Waszczyńską, Małgorzatą Kowalską i Ewą Nizińską o badaniach terenowych rozmawia Karolina J. Dudek, blog projektu „Oddolne tworzenie kultury”, http://kulturaoddolna.pl/co-robi-badacz-w-terenie.

2014 Fotografia ślubna: kariery i opowieści, artykuł opublikowany na portalu miesięcznika „Znak”, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/14781/fotografia-slubna-kariery-i-opowiesci.

2012 Co nowego w małżeństwie?, „Przekrój”, 28/29, s. 22–23.

2012 Menedżerze, co po dyplomie, „Gazeta Finansowa”, 3, s. 23.

 

Udział w audycjach radiowych (wybrane)

01.06.2018, (razem z dr hab. Sławomirem Sikorą), Polak potrafi: „Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie”, https://www.rdc.pl/podcast/polak-potrafi-pustynia-kulturalna-siedem-szkicow-o-dzialaniu-na-grochowie.

22.09.2015 (razem z prof. dr. hab. Michałem Buchowskim i dr hab. Sławomirem Sikorą), Wielokulturowość. Czy należy się tego bać?, audycja Piotra Kędziorka, Polskie Radio Dwójka, http://www.polskieradio.pl/8/4795/Artykul/1507702,Wielokulturowosc-Czy-nalezy-sie-tego-bac.

19.09.2015, (razem z dr hab. Sławomirem Sikorą), Festiwal Nafa 2015. „Tylko obrazy w umyśle ożywiają wolę”, „Sobotni Poranek” RDC, http://www.rdc.pl/informacje/festiwal-nafa-2015-tylko-obrazy-w-umysle-ozywiaja-wole.

20.05.2015, (razem z dr hab. Sławomirem Sikorą), Spacer jak przedmiot badań antropologa, TOK FM, OffCzarek, audycja Cezarego Łasiczki, http://audycje.tokfm.pl/podcast/Spacer-jak-przedmiot-badan-antropologa-Rozmowa-ze-Slawomirem-Sikora-oraz-Karolina-Dudek/26025.

05.05.2015, (razem z dr Katarzyną Waszczyńską), Miasto Kroków, Radio Warszawa, audycja Małgorzaty Frydrych “Warszawa Sąsiedzka”.

23.01.2015, (razem z dr. Piotrem Cichockim), Między lokalnością, a medialnym światem mody, TOK FM, “Wieczór – Hanna Zielińska”, http://audycje.tokfm.pl/podcast/Miedzy-lokalnoscia-a-medialnym-swiatem-mody-O-sklepach-z-uzywana-odzieza-opowiadaja-dr-Piotr-Cichocki-i-dr-Karolina-Dudek/22449.

28.10.2014, (razem z dr hab. Sławomirem Sikorą), Czym jest kultura oddolna?, RDC, Audycja Pan od kultury Mike Urbaniak, http://www.rdc.pl/podcast/pan-od-kultury-czym-jest-kultura-oddolna.

27.05.2014, (razem z Magdaleną Zych, Dorotą Majkowską-Szajer), Współczesne polskie wesele jest przeżyciem ekstremalnym, audycja Piotra Kędziorka, Polskie Radio Dwójka, http://www.polskieradio.pl/8/2222/Artykul/1137785,Wspolczesne-polskie-wesele-jest-przezyciem-ekstremalnym.

26.02.2014, (razem z Agnieszką Wierzchowską i Eweliną Miksą), O fenomenie jednej piosenki, audycja Tomasza Raczka Salon Szczerokotok, http://audycje.tokfm.pl/podcast/O-fenomenie-jednej-piosenki-goscmi-byly-Karolina-Dudek-Agnieszka-Wierzchowska-i-Ewelina-Miksa/12628.

18.12.2013, (razem z dr. Sławomirem Sikorą, Anną Lewicką i Michałem Groszem), Co filmy z wesela mówią o nas samych?, audycja Piotra Kędziorka, Polskie Radio Dwójka, http://www.polskieradio.pl/76/1788/Artykul/1006458,Co-filmy-z-wesela-mowia-o-nas-samych.

 

Raporty i inne opracowania

2014 Fabryka żarówek. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektuOd socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja narracyjnych wywiadów biograficznych z pracownikami przemysłu” (grant NPRH, kierownik grantu: dr Joanna Wawrzyniak) 2013 (wspólnie z S. Sikorą)

Opracowanie narzędzi badawczych do przeprowadzenia badań etnograficznych moduł IV w ramach projektu badawczego Oddolne tworzenie kultury. Wielostanowiskowe studium porównawcze.

2012 (wspólnie z S. Sikorą) Raport z badania – widownia kinowa, w ramach projektu „Kulturotwórcza rola dystrybucji internetowej aktualnego repertuaru kinowego” realizowanego przez Tomo Group na zlecenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

2010 Raport z badań. Fotografia ślubna i wideofilmowanie, projekt badawczy Wesela 21, archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie [100 stron].

 

Przekłady

Clifford J., Diaspory (rozdział z książki Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge, London 1997), wspólnie z S. Sikorą, “Konteksty” 2012, 1-2.

Rabinow P., Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, wspólnie z S. Sikorą, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010.

 

Udział w konferencjach

Nie tylko w mieście: kulturowe formy, praktyki I strategie zadomawiania przestrzeni | organizatorzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze / Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk w Krakowie / Komisja Etnograficzna, Polska Akademia Umiejętności / Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski partnerzy: Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk / Muzeum Kinematografii w Łodzi, 5-7.12.2018, wygłoszony referat: U siebie w biurze. Ikonosfera przestrzeni pracy.

European Theory Development Workshop (ETDW) 2018 | organizatorzy: WU Vienna University of Economics and Business in Vienna, Austria, 28-29.06.2018, wygłoszony referat: Designing Polish workplace: managing through space, catching up with modernity.

Managing Overflow: How People and Organizations Deal with Daily Overflows | organizatorzy: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, 1-2.09.2016, wygłoszony referat: Too much happens in the workplace

ARCHTHEO Conference, Architecture and Text | organizatorzy: DAKAM, Istanbul 6-8.11.2014, wygłoszony referat: Workspace Stories. An Anthropology of Modern Offices.

Partnership seminar „Promotion of diversity in culture and arts within european cultural heritage” | organizatorzy: Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego, Arts Council Norway, Oslo 1314.10.2014, wystąpienie: Prezentacja projektu Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa.

I Kongres Antropologiczny | organizatorzy: Polski Instytut Antropologii wraz z instytucjami współpracującymi, Warszawa 23-25.10.2013, wystąpienie: Miasto – ekran – sieć.

XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Co Po Kryzysie? | organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Szczecin 11-14.09.2013, wygłoszony referat: Organizowanie i przetwarzanie wiedzy w badaniach metodami narracyjnymi.

Edukacja w perspektywie antropologicznej | organizatorzy: Studenckie Koło Kulturoznawcze przy Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Katedra Kultury, Warszawa 15-16.05.2013, wygłoszony referat: Edukacja menedżerów? Sieci wytwarzania wiedzy i wiedza usytuowana

II Międzyuczelniana Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “doRZECZY” | organizatorzy: Koło Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa działające przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa 14.05.2013, wygłoszony referat: Rzeczy jako technologie pamięci. Wytwarzanie obiektów muzealnych i zapisywanie w nich instytucji

Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym | organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Koło Naukowe Studentów Socjologii UAM, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Pracownia Antropologii Audiowizualnej, Poznań 9-10.05.2013, wygłoszony referat: Technologie wizualne w procesach tworzenia wiedzy

Antropologia – Innowacyjność – Biznes | organizatorzy: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i ENVISIO Foundation Tomoho Umedy, Warszawa 30.01.2013, wystąpienie (wspólnie ze Sławomirem Sikorą i Przemysławem Kaszą): Antropologia – media -biznes. Prezentacja wyników badań zrealizowanego przez Tomo Group

NIEwidzialny DIZAJN | organizatorzy: School of Form, Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w Instytucie Socjologii UAM, Concordia Design, Poznań 17-18.01.2013, wygłoszony referat: Obiekty graniczne, czyli jak uRZECZYwistaniają się projekty

Autobiografia – biografia – narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej | organizator: Katedra Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 29-30.05.2012, wygłoszony referat: Narracje o nauce jako opowieści kulturowe na przykładzie wywiadów z absolwentami Szkoły Głównej Handlowej

Media i kultura popularna |organizator: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 23.10.2011, wygłoszony referat: Przeciw-dyskursy fotografii ślubnej. O polityce reprezentacji

Granice i pogranicza – państw, kultur, dyscyplin, dyskursów? | organizator: Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Cieszyn, 29.08-01.09 2011, wygłoszony referat: Narracje o pracy i nauce. Pogranicza antropologii i zarządzania

(Nad)użycia ciała w kulturze. O pięknie | organizator: Toruń, 26-27 maja 2011, wygłoszony referat: Refleksyjne ciała. Popkulturowe narracje o pięknie

Międzyuczelniana Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa doRZECZY | organizator: Instytut Etnologii i Antropologii UW, Koło Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa IEiAK, 10 maja 2011, wygłoszony referat: Laboratorium wyobraźni. Fotografia w projekcie badawczym Wesela 21

Fotografia-Etnografia-Archiwum | organizator: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, 10-11 marzec .2011, wygłoszony referat: Etnografia-Fotografia-Archiwum. Wesela 21 – studium przypadku

Kobieta w przestrzeni wizualnej | organizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, 5-6 listopada 2010, wygłoszony referat: Portery ślubne. Reguły sztuki uwieczniania

Rzecz / obraz / niezwykłość [pamięci Piotra Szackiego] | organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 28-29 października 2010, wygłoszony referat: W czym tkwi “rzecz”? Antyesencjalizm, doświadczenie i etnograficzne media

Tożsamość, stereotypy, nowoczesność | organizator: Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, 27-28 września 2010, wygłoszony referat: Menedżerowie. O podstawach projektów nowych tożsamości indywidualnych i zbiorowych

Personal Identity through a Language Lens | organizator: Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki, Łódź 20-22 maja 2010, wygłoszony referat: Anthropology of management. Discourse, identity and storytelling

Tożsamości zbiorowe w Europie Wschodniej. Wzorce, symbole, obrazy i mitologie przynależność dawniej i dziś | organizator: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków-Poronin 22-24 października 2009, wygłoszony referat: Tożsamość etniczna w świecie wyboru: domeny symboliczne Łemków

Ritual Today | organizator: Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-27 czerwca 2009, wygłoszony referat: Wedding Films: Media and Rituals

Różne kultury, różne globalizacje | organizator: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, 15 stycznia 2009, wygłoszony referat: Globalny kontekst lokalności – filmy weselne

Komunikacja wizualna | organizator: Zakład Komunikacji Językowej Uniwersytetu Łódzkiego, 20-21 października 2008, wygłoszony referat: Przestrzeń biura jako narzędzie komunikacji

Edukacja

2014

uzyskanie stopnia doktora nauk społecznych z zakresu socjologii

Teoria zarządzania między nauką a praktyką. Pierwsze doświadczenia profesjonalne absolwentów Szkoły Głównej Handlowej; Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. Barbary Czarniawskiej i prof. dr hab. Andrzeja Rycharda

2013

studia doktoranckie

Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

2012

podyplomowe studia w zakresie filologii polskiej

Wydział Polonistyki UW, Redakcja językowa tekstu

2009

stosunki międzynarodowe, magisterium (jednolite, pięcioletnie studia magisterskie)

Szkoła Główna Handlowa

2008

zarządzanie i marketing, magisterium (jednolite, pięcioletnie studia magisterskie)

Szkoła Główna Handlowa

2008

etnologia, licencjat

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski